QUÈ ENS DIUEN LES ETIQUETES?

E T I Q U E T A T G E

L’etiquetatge que cus el fabricant a l’interior de la peça de roba és la nostra guia de treball. Com a conseqüència dels continus canvis en el sector del tèxtil i amb l’aparició de tot tipus de barreges de fibres en la composició dels teixits, les etiquetes són la única guia del professional de la tintoreria.

Els símbols que apareixen a les etiquetes són un codi gairebé internacional, ja que són reconeguts a molts països del món i indiquen quin tipus de rentat requereix la peça, quin assecat li convindrà més o si accepta algun procés de planxat.

Per això, sempre que portem una peça de roba a la tintoreria hem de tenir en compte que tingui les etiquetes; en cas d’haver-les de tallar, les conservarem per poder-les presentar al professional bugader.